Zarządzanie placówką


Dyrekcja

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu

Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz;

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, a w szczególności:

  1. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania instytucji,
  2. bezpośrednio kieruje personelem naukowym w jego działalności merytorycznej i upowszechnieniowej,
  3. sprawuje nadzór nad zbiorami muzealnymi i majątkiem Muzeum, 
  4. opracowuje i przestawia roczne plany pracy i plany finansowe,
  5. nadzoruje opracowanie i wykonanie preliminarzy budżetowych,
  6. przedstawia sprawozdania i wnioski finansowo-inwestycyjne,
  7. wydaje regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne,
  8. prowadzi redakcję wydawnictw muzealnych,
  9. zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników muzeum.

Funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu pełni Piotr Gutbier

 

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Bartoszek
email: slawekbartoszek@o2.pl tel.:43 827 16 39 fax: 43 822 30 20
, w dniu:  19‑09‑2005 12:41:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  19‑09‑2005 12:41:42
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2021 14:44:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie