Cennik biletów wstępu do Muzeum Okręgowego i jego Oddziałów


W każdy wtorek wstęp do Muzeum i jego oddziałów jest BEZPŁATNY.

W każdy czwartek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych cena biletu wynosi 1 zł.

Dla posiadaczy "Karty Przyjaciela Muzeum Okręgowego w Sieradzu" cena biletu wynosi 3 zł.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu i jego oddziałów
Bilet normalny 6,00 zł
Bilet ulgowy 4,00 zł
Przewodnik 25,00 zł
Lekcja muzealna 45,00 zł

Bezpłatny wstęp do Muzeum i jego Oddziałów mają:
 
  1. osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
  1. pracownicy muzeów państwowych i samorządowych;
  2. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) (ICOMOS);
  3. posiadacze Karty Polaka;
  4. dzieci do lat 7;
  5. nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą szkolną;
  6. przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek grupowych.
Ulgowy wstęp do Muzeum i jego Oddziałów mają:

1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będący:

a. uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych,

b. słuchaczami zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentami oraz uczestnikami studiów doktoranckich,

c. osobami powyżej 65 roku życia, emerytami, rencistami, osobami niepełnosprawnymi wraz z opiekunami,

d. nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, wychowawcami placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych

2. osoby fizyczne odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury";

3. kombatanci;

4. uczestnicy wycieczek zbiorowych w grupach nie mniejszych niż 10 osób.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum okazuje pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Bartoszek
email: slawekbartoszek@o2.pl tel.:43 827 16 39 fax: 43 822 30 20
, w dniu:  07‑04‑2006 09:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sawicki
email: sawickia@poczta.onet.pl tel.:043 827-16-39 fax: 043 822-30-20
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑08‑2017 11:26:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive